Therapie

Steven Meijer is werkzaam als cognitief gedragstherapeut binnen een vrijgevestigde praktijk te Deventer. Hij heeft zich toegelegd op de behandeling van angststoornissen en depressies. Vooral  angststoornissen en depressies die (mede) tot stand gekomen zijn door nare (soms traumatische) ervaringen. U kunt daarbij denken aan tandartsfobieën (vaak ontstaan na een nare ervaring met een (tand)arts), slikfobieën (vaak na een ernstige verslikking) of honden-fobieën (na een nare ervaring met een hond). Uiteraard kunnen ook andere angsten ontstaan na een nare ervaring.

Overigens betekent dat niet dat iemand altijd die nare ervaring zelf moet hebben meegemaakt, soms lopen mensen een trauma op doordat zij getuige zijn van iets wat een ander overkomt.

Traumagerelateerde angststoornissen en depressies laten zich goed behandelen met CGT eventueel gecombineerd met EMDR. EMDR is oorspronkelijk een behandeling voor posttraumatische stress maar kan ook toegepast worden voor stoornissen waarbij traumatische ervaringen een rol spelen.

Wanneer u de meer wilt weten over Cognitieve Gedragstherapie bij Steven Meijer,  ga naar folder CGT Steven Meijer, samenvatting folder CGT Steven Meijer

Per 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de GGZ verplicht een goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Lees hier het Kwaliteitsstatuut.

Wilt u zich aanmelden voor behandeling. Mailt u dan naar info@steven-meijer.nl