Steven Meijer (1963) is Klinisch Psycholoog (BIG) en Cognitief Gedragstherapeut.

Op deze website vindt u informatie over therapie, trainingen en cursus, supervisie, coachingstrajecten en (team)consultatie.

Publicaties

Bosch, W. Van den & Meijer, S (2003) Zoeken naar balans, dialectische gedragstherapie van A tot Z. Swets & Zeitlinger

Broeke, E. Ten, C. Van der Heiden, S. Meijer & G. Schurink (2004) Cognitieve therapie: basisvaardigheden. Cure & Care Publishers

Meijer, S., E. Ten Broeke & G. Schurink (2005) Het gedachteschema in cognitieve therapie: van BANG naar ENG,Tijdschrift voor Psychotherapie 31, 3.

Erik ten Broeke, Steven Meijer en Collin van der Heiden (2005) Hoe een B.A.N.G. uiteindelijk een E.N.G. kan worden : het gedachteschema in cognitieve therapie, Psychopraxis. De praktijk van de GGZ. – Vol. 7, blz.149-154

Ten Broeke, E., C.E.. Korrelboom, S. Meijer, M. Verbraak (2006) Forum: Functieanalyses met hart en ziel, Tijdschrift voor Gedragstherapie, 39, 67-75

Bosch, LMC van, Meijer, S, Backer, H. (red) (2007). Handboek Dialectische gedragstherapie: de klinische praktijk. Harcourt Press

Meijer, S. & Ten Broeke, E. (2007). Dialectische gedragstherapie bij borderline patiënten met posttraumatische stresstoornis. In: Bosch, LMC van, Meijer, S, Backer, H. (red). Handboek Dialectische gedragstherapie: de klinische praktijk. Harcourt Press.

Meijer, S. & Ten Broeke, E. (2007). Dialectische gedragstherapie bij borderline patiënten met dissociatie. In: Bosch, LMC van, Meijer, S, Backer, H. (red).Handboek Dialectische gedragstherapie: de klinische praktijk. Harcourt Press.

Meijer, S. & Ten Broeke, E. (2008) EMDR Bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. In: Broeke, E. ten, A. de Jong & H.J. Oppenheim: Handboek EMDR: casusconceptualisatie en specifieke patientengroepen. Harcourt Press.

Broeke, E. Ten, C. Van der Heiden, S. Meijer & H. Hamelink (2008) Cognitieve therapie: basisvaardigheden. Boom

Meijer, S. & Broeke, E. van, Bosch, W. van (2009) Dialectische gedragstherapie bij Borderline problematiek. In: E. ten Broeke, C.W. Korrelboom & M. Verbraak (red.): Praktijkboek geïntegreerde cognitieve gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Bussum, Coutinho

Meijer, S. (2009) Zoals mijn leven nu gaat mag het altijd blijven: een borderline cliënte met ernstige PTSS en TBS. In: Hornsveld, H. & Berendsen, S. Casusboek EMDR. Houten: Bohn, Stafleu en van Loghum.

Jongh, Ad de; ten Broeke, Erik; Meijer, Steven (2010) Two Method Approach: A Case Conceptualization Model in the Context of EMDR Journal of EMDR Practice and Research, Volume 4, Number 1, 2010 , pp. 12-21(10)
Meijer, S. & W. van den Bosch (2011) Vademecum Dialectische Gedragstherapie: Blijven zoeken naar balans. Amsterdam: Pearson.

Jongh, Ad de ; Ten Broeke, Erik ; Meijer, Steven. Approche des deux méthodes : un modèle de conceptualisation de cas dans le contexte de l’EMDR. Journal of EMDR Practice and Research, Volume 5, Number 1, 2011

E. ten Broeke, S. Meijer en M. Verbraak (2011) Diagnostiek in de behandeling. In : Marc Verbraak, Sako Visser,Peter Muris, Kees hoogduin (red)(2011)Handboek voor GZ-psychologen. Amsterdam: Boom

Meijer, S. & ten Broeke, E. (2011). De behandeling van paniekstoornis: een invitatie tot verbetering van een effectief behandelprotocol. Gedragstherapie, jaargang 44, pagina 207 – 217

Anneke Hol & Steven Meijer (2012): Nieuwe ervaringen en veranderde gedachten: Behandeling van een vrouw die niet met haar man mee durfde te zeilen. Directieve therapie jaargang 32 nummer 4

Meijer, Steven & Bosch, Wies van den (2015) EMDR en Dialectische Gedragstherapie: het beslechten van een dialectisch Dilemma. In: Oppenheim, Hans-Jaap; Hornsveld, Hellen; Broeke, Erik ten; Jongh, Ad de (red.) Praktijkboek EMDR, deel II, toepassingen voor nieuwe patientengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson

Koudstaal, A. , S. Meijer en R. de Bruin (2017) EMDR bij adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Beer, R en C. de Roos (red.) Handboek EMDR bij kinderen en jongeren, Houten: Lannoo Campus

Meijer, S. & A. Koudstaal (2017) Rechtsom bij adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. . In: Beer, R en C. de Roos (red.) Handboek EMDR bij kinderen en jongeren, Houten: Lannoo Campus 

Curriculum Vitae

Personalia
Naam: Steven Bartel Meijer
Geboortedatum: 2-10-1963

 

Relevante opleidingen

1983-1988: WO Psychologie Rijksuniversiteit te Leiden Klinische Psychologie en Persoonlijkheidsleer/Psychodiagnostiek

 

Post-doctorale opleidingen

januari 90 – september 96: Opleiding tot gedragstherapeut, RINO te Utrecht;

juli 89 – september 96: Opleiding tot Klinisch Psycholoog NIP, Universiteit Leiden & RINO Utrecht

 

Betrekkingen

oktober 88 – oktober 91: werkzaam als psycholoog op een open behandel afdeling in de Ursula Kliniek te Wassenaar, werkzaam als uur-docent psychologie op het opleidingsinstituut voor A-verpleegkunde Florence Nightingale te Den Haag

maart 91 – november 91: werkzaam als psycholoog op een open behandelafdeling en een gesloten opname afdeling in P.C. Schakenbosch te Leidschendam

januari 92 – februari 93: werkzaam als Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut in opleiding op de afdeling Klinische Gedragspsychotherapie van het P.C. Joris te Delft

februari 93 – januari 1994: werkzaam als psycholoog in Bonda Mission Hospital, Zimbabwe, en betrokken bij de (klinische) behandeling van psychiatrische patiënten en bij het operationeel maken van een psychiatrische unit, werkzaam als vrijgevestigd psycholoog en als docent psychologie/psychiatrie en leerlingbegeleider in Bonda Mission Hospital School of Nursing

april 94 – november 94: werkzaam als Klinisch Psycholoog in Opleiding op de afdeling Psychotherapie Volwassenen van de RIAGG-Westhage

december 94 – september 95: werkzaam als Klinisch Psycholoog/psychotherapeut in opleiding op de afdeling sociale psychiatrie van RIAGG-RNO te Rotterdam

oktober 95 – september 2002: werkzaam als Klinisch Psycholoog/psychotherapeut op een open-behandelafdeling, een open-observatie afdeling en op de polikliniek van het TPZ Helmerzijde te Enschede (nu: Mediant, locatie Helmerzijde).

Gedetacheerd werkzaam als gedragstherapeut op de afdeling psychotherapie van RIAGG-MT te Hengelo (nu: Mediant). Tevens werkzaam als supervisor voor de GZ-psycholoog opleiding, opleiding tot Klinisch Psycholoog en de A-opleiding psychiatrie.

Teamleider Dialectische Gedragstherapie: een ambulant behandelprogramma voor patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

April 2004-april 2006: Individueel DGT-therapeut in een DGT team binnen een forensisch psychiatrische polikliniek van de Tender, Deventer.

Oktober 1999-2015: Cognitief gedragstherapeut bij Visie, praktijk voor Cognitieve Gedragstherapie te Deventer, opgericht door Erik ten Broeke en ondergetekende.

 

Huidige betrekking (vanaf 2015):

Cognitief gedragstherapeut en opleider bij Ster-Opleidingen en Therapie te Deventer, opgericht door Erik ten Broeke en ondergetekende

 

Andere betrekkingen

2001-2017: Trainer Dialectische Gedrags Therapie (DGT) Dialexis

2005-heden: Docent cursus Cognitieve Gedragstherapie en cursus EMDR bij Cure & Care Development te Arnhem.

 

Overzicht van cursus gegeven door Steven Meijer:

– VGCT geaccrediteerde basis- en vervolgcursus.

– Geaccrediteerde EMDR trainingen: basis-, vervolg- en specialistische cursus

– 10-daagse intensieve trainingen Dialectische Gedragstherapie

– 3-daagse inleidende trainingen Dialectische Gedragstherapie

– 2 daagse Advanced Training Dialectische Gedragstherapie

 

Lidmaatschappen

september 97 – heden: Klinisch Psycholoog NIP

juli 97 – heden: gewoon lid van de Vereniging voor Gedragstherapie (VGCt)

juli 97 – heden: specialistisch lid NVP

oktober 2001-2017: trainer Dialectische Gedrags Therapie (DGT) aangesloten bij Dialexis Advies B.V.

juni 2003-heden: supervisor/leertherapeut VGCt

mei 2003-heden: trainer EMDR

 

BIG-nummers

GZ-psycholoog/klinisch psycholoog: 89046552625

Psychotherapeut: 19046552616

 

Bestuursfuncties

1999-eind 2006: bestuurslid Dialexis

2002-2004 : bestuurslid Vereniging EMDR Nederland

2013-2019: bestuur Vereniging Dialectische Gedragstherapie

 

Andere niet relevante activiteiten:

Tennis, hardlopen, fitness, drummen, persluchtduiken.

PADI-brevetten: Open Water Diver (1994), Advanced Diver (1994), Rescue Diver (1995), Divemaster (1996), Assistant Instructor (1998), Open Water Instructor (1999), Slagwerk A-Diploma (C.L.) (2013), Slagwerk B Diploma (2015)