Publicaties

 

 

Bosch, W. Van den & Meijer, S (2003) Zoeken naar balans, dialectische gedragstherapie van A tot Z. Swets & Zeitlinger

 

Broeke, E. Ten, C. Van der Heiden, S. Meijer & G. Schurink (2004) Cognitieve therapie: basisvaardigheden. Cure & Care Publishers

 

Meijer, S., E. Ten Broeke & G. Schurink (2005) Het gedachteschema in cognitieve therapie: van BANG naar ENG,Tijdschrift voor Psychotherapie 31, 3.

 

Erik ten Broeke, Steven Meijer en Collin van der Heiden (2005) Hoe een B.A.N.G. uiteindelijk een E.N.G. kan worden : het gedachteschema in cognitieve therapie, Psychopraxis. De praktijk van de GGZ. - Vol. 7, blz.149-154

 

Ten Broeke, E., C.E.. Korrelboom, S. Meijer, M. Verbraak (2006) Forum: Functieanalyses met hart en ziel, Tijdschrift voor Gedragstherapie, 39, 67-75

 

Bosch, LMC van, Meijer, S, Backer, H. (red) (2007). Handboek Dialectische gedragstherapie: de klinische praktijk. Harcourt Press

 

Meijer, S. & Ten Broeke, E. (2007). Dialectische gedragstherapie bij borderline patiŽnten met posttraumatische stresstoornis. In: Bosch, LMC van, Meijer, S, Backer, H. (red). Handboek Dialectische gedragstherapie: de klinische praktijk. Harcourt Press.

 

Meijer, S. & Ten Broeke, E. (2007). Dialectische gedragstherapie bij borderline patiŽnten met dissociatie. In: Bosch, LMC van, Meijer, S, Backer, H. (red).Handboek Dialectische gedragstherapie: de klinische praktijk. Harcourt Press.

 

Meijer, S. & Ten Broeke, E. (2008) EMDR Bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. In: Broeke, E. ten, A. de Jong & H.J. Oppenheim: Handboek EMDR: casusconceptualisatie en specifieke patientengroepen. Harcourt Press.

 

Broeke, E. Ten, C. Van der Heiden, S. Meijer & H. Hamelink (2008) Cognitieve therapie: basisvaardigheden. Boom

 

Meijer, S. & Broeke, E. van, Bosch, W. van (2009) Dialectische gedragstherapie bij Borderline problematiek. In: E. ten Broeke, C.W. Korrelboom & M. Verbraak (red.): Praktijkboek geÔntegreerde cognitieve gedragstherapie. Protocollaire behandelingen op maat. Bussum, Coutinho

 

Meijer, S. (2009) Zoals mijn leven nu gaat mag het altijd blijven: een borderline cliŽnte met ernstige PTSS en TBS. In: Hornsveld, H. & Berendsen, S. Casusboek EMDR. Houten: Bohn, Stafleu en van Loghum.

Jongh, Ad de; ten Broeke, Erik; Meijer, Steven (2010) Two Method Approach: A Case Conceptualization Model in the Context of EMDR Journal of EMDR Practice and Research, Volume 4, Number 1, 2010 , pp. 12-21(10)

Meijer, S. & W. van den Bosch (2011) Vademecum Dialectische Gedragstherapie: Blijven zoeken naar balans. Amsterdam: Pearson.

Jongh, Ad de ; Ten Broeke, Erik ; Meijer, Steven. Approche des deux mťthodes : un modŤle de conceptualisation de cas dans le contexte de líEMDR. Journal of EMDR Practice and Research, Volume 5, Number 1, 2011

 

E. ten Broeke, S. Meijer en M. Verbraak (2011) Diagnostiek in de behandeling. In : Marc Verbraak, Sako Visser,Peter Muris, Kees hoogduin (red)(2011)Handboek voor GZ-psychologen. Amsterdam: Boom

 

Meijer, S. & ten Broeke, E. (2011). De behandeling van paniekstoornis: een invitatie tot verbetering van een effectief behandelprotocol. Gedragstherapie, jaargang 44, pagina 207 Ė 217

 

Anneke Hol & Steven Meijer (2012): Nieuwe ervaringen en veranderde gedachten: Behandeling van een vrouw die niet met haar man mee durfde te zeilen. Directieve therapie jaargang 32 nummer 4

 

Meijer, Steven & Bosch, Wies van den (2015) EMDR en Dialectische Gedragstherapie: het beslechten van een dialectisch Dilemma. In: Oppenheim, Hans-Jaap; Hornsveld, Hellen; Broeke, Erik ten; Jongh, Ad de (red.) Praktijkboek EMDR, deel II, toepassingen voor nieuwe patientengroepen en stoornissen. Amsterdam: Pearson

 

Koudstaal, A. , S. Meijer en R. de Bruin (2017) EMDR bij adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. In: Beer, R en C. de Roos (red.) Handboek EMDR bij kinderen en jongeren, Houten: Lannoo Campus

 

Meijer, S. & A. Koudstaal (2017) Rechtsom bij adolescenten met een borderline persoonlijkheidsstoornis. . In: Beer, R en C. de Roos (red.) Handboek EMDR bij kinderen en jongeren, Houten: Lannoo Campus